БИЗ ЖӨНҮНДӨ

Борбордук Азиядагы Эл аралык университет (БАЭУ) –жогорку окуу жайдын америкалык модели боюнча түзүлгөн жана эң жогорку акдемиялык жана этикалык стандарттарга жооп берген чакан жана достукту чыңаган университет.

Окуу программалары жогорку билим алууга жана ийгиликтүү мансапка жетүүгө чыныгы мүмкүнчүлүк берет.

Бул жерде Кыргызстан, АКШ, Кытай жана Россиянын алдынкы университеттеринен келген жогорку квалификациядагы окутуучулар эмгектенишет.

Бүтүрүүчүлөр бакалавр даражасындагы Кыргызстандын мамлекеттик дипломун жана дүйнө жүзүндө таанылган америкалык үлгүдөгү диплом алышат.

Видео

МААНИЛҮҮ ОКУЯЛАР

Жаңылыктар

БАЭУнун МИССИЯСЫ

Жооптуу, глобалдуу ой жүгүртүүчү жана коомго кызмат кылуу үчүн жеке жашоосунда жана кесиптик турмушунда чындыкты жактаган бүтүрүүчүлөрдү даярдоо.

БАЭУнун КӨРӨ БИЛҮҮСҮ

БАЭУ – Борбордук Азиядагы алдынкы университеттердин катарына кирген инновациялык билим берүү коомдоштугу.

БАЭУнун БААЛУУЛУКТАРЫ

Биз чындыкты, адилеттүүлүктү жана ачыктыкты
баалайбыз.